E-SHOP - XENOLED

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na Interier Invest, s.r.o. Kukučínová 23  040 01 Košice Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře

Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu, nebo využije kontaktní formulář, nebo prodávajícího kontaktuje prostřednictvím tel. čísle +421 918 888 515. 

 

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů s jejichž zpracováním Kupující tímto vyslovuje souhlas jsou následující:

Bezpečnost a ochrana osobních údajů,

Při zpracování dat se zavazujeme řídit zákonem  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Interiér Invest, s.r.o., provozovatel tohoto internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti Interiér Invest, s.r.o.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), datum narození či rodné číslo, podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplacení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace příjmů výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat / proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvale nebo dočasně. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží k posouzení vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.xenoled.sk můžete tyto údaje editovat či mazat. (Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje). V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí poslat e-mail na info@xenoled.sk.

Jak jsou zabezpečeny nákupní terminály v prodejnách?

Tyto počítače neukládají žádné informace do paměti "cache" ani jako cookies nebo jinou formou, je znemožněno zapamatování jakýchkoli hesel, je znemožněno automatické doplňování formulářů. Všechny tyto počítače jsou zabezpečeny proti konfiguračním změnám pravidelně kontrolovány a hlídané proti zneužití.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Interiér Invest, s.r.o může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají, Interiér Invest sro pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 Xenoled.cz je na českém a slovenském trhu jediným autorizovaným prodejcem produktů značky XENOLED® vyvíjených a vyráběných výrobcem , pro kterého je kvalita produktu vždy na prvním místě . Výrobky světelné techniky této značky jsou jako Rolls Royce mezi auty .

Pro Vás
Facebook
Newsletter
Chcete od nás odebírat newsletter s aktuálními nabídkami?